top of page

ROBOTICS & STEAM

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Με μια αναπτυσσόμενη οικονομία που έχει μεγαλύτερη ζήτηση για πεδία STEM, είναι σημαντικό η επόμενη γενιά να μάθει πώς μπορεί  να κάνει τη διαφορά στον κόσμο. 

Η Εκπαιδευτική  Ρομποτική δίνει  στους μαθητές την ευκαιρία να βυθιστούν βαθιά στον κόσμο της τεχνολογίας και της μηχανικής και να διερευνήσουν πώς ο προγραμματισμός υπολογιστών και ο σχεδιασμός ρομπότ μπορούν να λύσουν προβλήματα μεγάλα και μικρά!

Τα παιδιά, με την  ρομποτική, το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να προσφέρει εκπαίδευση STEM σε όλο του το φάσμα καθώς διδάσκει Φυσική, Μηχανική, Πληροφορική και Μαθηματικά ως μια ενότητα 

 • ανακαλύπτουν νέους τρόπους μάθησης 

 • μαθαίνουν να σκέφτονται,

 • πειραματίζονται,

 • προβληματίζονται,

 • οικοδομούν τη γνώση τους,

 • επιλύουν προβλήματα,

 • σκέφτονται κριτικά,

 • ψηλαφίζουν νέες έννοιες,

 • διευρύνουν τους ορίζοντές τους,

 • καλλιεργούν  σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Girl with DIY Robot
article_3DPEducation.jpg
Learn  by playing...
Girls Building Robot

Το πρόγραμμα δεν έρχεται να “διδάξει” στα παιδιά αυτά που ήδη γνωρίζουν για την τεχνολογία του σήμερα.

Μέσα από  ευφάνταστα και δημιουργικά σενάρια που μοιάζουν με παιχνίδι, οι μαθητές εργάζονται  για να σχεδιάσουν, να χτίσουν, να δοκιμάσουν και να τροποποιήσουν τις δικές τους ρομποτικές δημιουργίες!

Σαν αποτέλεσμα τα παιδιά  ανακαλύπτουν και γοητεύονται από τον κόσμο της Επιστήμης, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των Μαθηματικών , κλάδους που βρίσκονται και θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη και στις υπό έμφαση επιδιώξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Γιατί εκπαίδευση STEM...

Μηχανική

Κατασκευάζοντας απλές και σύνθετες μηχανές, απομυθοποιούν τον κόσμο γύρω τους, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα τους στον άνθρωπο.

Μαθηματικά

Μέσα από τις δραστηριότητες, αναπτύσσουν την αλγοριθμική σκέψη. Μαθαίνουν να αγαπούν τα μαθηματικά, αφού είναι μέρος της παιγνιώδους μάθησης.

Επίλυση Προβλημάτων

Βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας STEM είναι το problem solving. Τα παιδιά αναζητούν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.

Κριτική σκέψη
Τα παιδιά μαθαίνουν να βασίζονται σε γεγονότα και να δοκιμάζουν τις υποθέσεις τους. Αυτό είναι το πώς θα αναπτύξουν την ικανότητα της λογικής σκέψης, με βάση τη γνώση των προτύπων.

Επιστήμες

Με το STEM η εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες γίνεται με βιωματικά σενάρια όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά.

Ομαδική εργασία

Τα παιδιά μαθαίνουν να δουλεύουν σε ομάδες από πολύ μικρή ηλικία. Επικοινωνούν, επιχειρηματολογούν, διαφωνούν, συνεργάζονται.

Δημιουργικότητα
Μαθαίνουν να βρίσκουν διάφορους τρόπους για να λύσουν προβλήματα μόνα τους, εξασκώντας την δημιουργικότητα τους. 

Επιστημονικός και τεχνολογικός γραμματισμός
Ξεκινώντας με απλή κατασκευή, κάνοντας επιδιορθώσεις στους μηχανισμούς και προγραμματίζοντας ρομπότ, βήμα προς βήμα τα παιδιά κυριαρχούν τα βασικά της φυσικής, της μηχανικής και του προγραμματισμού.

3png.png
8png.png
7png.png
4png.png
6png.png
Διαβάθμιση σε 6 επίπεδα.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για μαθητές από 5 - 18 ετών και αποτελείται από 6 επίπεδα (ένα εκπαιδευτικό επίπεδο ανά ακαδημαϊκό έτος).

Κάθε επίπεδο έχει σαν στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων μηχανικής, προγραμματισμού και σύγχρονων εφαρμογών.

Στο τέλος κάθε επιπέδου παρέχεται πιστοποίηση μετά από εξετάσεις που γίνονται στον χώρο μας.

Technology Class
Σύγχρονες πλατφόρμες προγραμματισμού και εργαλεία

Οι μαθητές μαθαίνουν  να δουλεύουν με διαφορετικά είδη ρομποτικών κιτ και εργαλείων για τη δημιουργία των δικών τους μοντέλων.

Ο πειραματισμός εξάπτει την φαντασία και την δημιουργικότητα τους, ενώ ταυτόχρονα κάνει την διαδικασία της μάθησης περισσότερο ελκυστική.

Ανάλογα την ηλικία και το επίπεδο χρησιμοποιούν:

 • Bee  Bot                                               

 • Robot Mouse                                            

 • Tutobo  Robot                                           

 • Marty   Robot

 • Sphero  mini                                              

 • Ozobot                                                     

 • Meet  Edison                                   

 • Meccanoid  Robot

 • Mbot                                               

 • Lego Wedo 2                                           

 • Lego SPIKE Prime                               

 • Lego Mindstorm EV3

 • Engino  Pro                                       

 • Engino  Produino                                      

 • Alpha 1S  Robot                           

 • Craft Bot - 3D Printer                                

 • Makey - Makey                                 

 • Raspberry Pi  zero                                    

 • Raspberry Pi 4                                          

 • Micro:Bit

 • Arduino Uno                             

 • Arduino - Genuino CTC 101         

 • Arduino Obstacle Avoidance Kit     

 • Arduino PID Line Follower Kit

ROBOTS OF PROGRAM.jpg

Οι μαθητές μαθαίνουν  να χρησιμοποιούν διαφορετικές γραφικές πλατφόρμες προγραμματισμού που στόχο έχουν να κάνουν την εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού όσο το δυνατόν πιο ομαλά και έχοντας ήδη αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια.

PLATFORMS OF ROBOTICS.jpg

Ανάλογα την ηλικία και το επίπεδο προγραμματίζουν σε:

 • Lego WeDo 2  Platform                           

 • EdBlock                                                 

 • Scratch 2.0                                           

 • Scratch  3

 • EdScratch                                               

 • RoboBlockly                                              

 • MBlock                                                   

 • MakeCode

 • Minibloq                                 

 • LabVIEW  for Mindstorm EV3                   

 • KEIRO for Engino                                     

 • Tinkercad

 • ArduBlock                                             

 • Arduino  IDE                                             

 • EdPy                                                   

 • Fritzing    

 • AppInventor                                           

 • C-STEM Studio                                   

 • Codesters Python                             

 • Blockly (Javascript)    

Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Υλικό

Project-Based Learning

Το πρόγραμμα προσελκύει τους μαθητές μέσω hands on δραστηριοτήτων.

 

Παιγνιώδης δραστηριότητες βασισμένες στην σύγχρονη κοινωνία αλλά και την κοινωνία του μέλλοντος.

Προωθεί τη συνεργασία και την ομαδική εργασία. 

Ευελιξία

Ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα  σε οποιαδήποτε ηλικία.

Το πρόγραμμα φροντίζει για σημαντικές γνώσεις που μπορεί να έχουν χάσει οι μαθητές.

Τα Βιβλία Μαθητή, τα φύλλα εργασίας, η online εκπαιδευτική πλατφόρμα, καθώς επίσης και όλο το υποστηρικτικό υλικό, επιτρέπουν την ομαλή εισαγωγή του μαθητή στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα το επίπεδο των γνώσεων του στο αντικείμενο.

2780f5dd-448f-4b65-98b4-b9f9af6e5672.jpg
maxresdefault.jpg
Δυναμικό  Περιεχόμενο

Νέο περιεχόμενο προστίθεται συνεχώς σύμφωνα με τις αλλαγές στην τεχνολογία και την εξέλιξη των εφαρμογών.

Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας απαιτεί χρήστες που διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο που μέχρι σήμερα ήταν άγνωστο στους περισσότερους.

Η εξέλιξη και στην μαθησιακή διαδικασία δεν είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη. 

images (1).jpg

ΚΟΣΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΠΑΡΟΧΕΣ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  6 Επίπεδα (Τα επίπεδα μετράνε από την ηλικία των 8 ετών)

Κάθε έτος:  32 Μαθήματα - (Οκτώβριο έως Μάϊο) 

2 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Οκτώβριο - Ιανουάριο & Φεβρουάριο - Μάϊο)  

1 φορά την εβδομάδα για 1 ώρα και 30 λεπτά.

(Οι αργίες έχουν αφαιρεθεί από το ετήσιο πρόγραμμα)

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  400 ευρώ                                        (Καταβάλλεται σε 8 μηνιαίες δόσεις  Χ 50 ευρώ ο μήνας).

+ 20 ευρώ είσοδος στην online εκπαιδευτική πλατφόρμα (ετήσια).

Κόστος εγγραφής δεν υπάρχει.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Δωρεάν προπονήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς                          (την διαγωνιστική περίοδο τα παιδιά που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποιο διαγωνισμό θα έρχονται μια φορά την εβδομάδα επιπλέον σε ημέρα και ώρα που οι γονείς θα επιλέξουν μετά από κοινή συνάντηση).

 • Έκπτωση στα 2 παιδιά: 90 ευρώ

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ:
Διαμορφώνονται ανάλογα την δική σας διαθεσιμότητα. 
Συμπληρώστε την φόρμα προεγγραφής   παρακάτω και  γράψτε μας τις ημέρες και ώρες   που εσείς προτιμάτε !!!

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΟΛΟ  ΤΟΝ  ΧΡΟΝΟ.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ.

bottom of page